Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK" Zakład Aktywności Zawodowej "PROMYK"

Regulamin promocji

Czcionka:

REGULAMIN
PROMOCJI WEEKENDOWEJ "Rower za dychę"

 

 1. Promocja dotyczy wypożyczenia rowerów turystycznych na weekend w stałej cenie
  10 zł (cena brutto za 1 rower).
 2. Promocja nie dotyczy wypożyczenia rowerów MTB.
 3. Wypożyczający wypożycza rower w piątek w godz. 8.00 do 15.00,
  a oddaje w poniedziałek w godz. 8.00 do 15.00.
 4. Okres promocji: 01 kwietnia do 31 października
 5. Aby wypożyczyć sprzęt należy spełnić następujące warunki:
  - okazać w wypożyczalni dokument tożsamości,
  - opłacić koszt wypożyczenia - 10 zł brutto,
  - wyrazić zgodę na warunki proponowane przez wypożyczalnię oraz własnoręcznym podpisem potwierdzić przyjęcie sprzęt.
 6. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika wypożyczalni.
 7. Wypożyczający ma obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika wypożyczalni.
 8. Sprzęt wypożycza się osobom pełnoletnim.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  - korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  - oddania sprzętu sprawnego technicznie, w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem wypożyczenia,
  - pokrycia całości kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu,
  wynikających z niewłaściwego użytkowania.
 10. Wypożyczający przekazując sprzęt osobom trzecim robi to na własną odpowiedzialność. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu w skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów sprzętu.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu oraz wyrządzone osobom trzecim przez Wypożyczającego.
 12. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód oraz lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu.
 13. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 14. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego lub pod wpływem alkoholu może odmówić wypożyczenia sprzętu.

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny